วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561

ประกันรถยนต์2+

ประกันรถยนต์2+ คืออะไร?
- ประกันรถยนต์2+ หรือที่เรียกว่า ประกันรถยนต์2 พลัส เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่นิยมกันมากเนื่องจากให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมใกล้เคียงประกันรถยนต์ชั้น 1 และมีราคาไม่แพง สะดวก ซื้อง่าย

ประกันรถยนต์2+ คุ้มครองอะไรบ้าง?
1. คุ้มครองผู้เอาประกันภัยกับรถ โดยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดจะต้องเป็นฝ่ายจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเป็นเงินจำนวน 2,000 บาท (บางบริษัทยกเว้นส่วนนี้)
2. คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกายของบุคคลภายนอก
3. คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือยานพาหนะของคู่กรณี
4. คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย หรือเกิดเหตุไฟไหม้ 

ประกันรถยนต์2+ ไม่คุ้มครองกรณีใดบ้าง?
- มีการเฉี่ยวชนกับคู่กรณีที่ไม่ได้เป็นยานพาหนะทางบกที่กฎหมายกำหนด เช่น ชนต้นไม้ ชนเสา ชนกำแพง ฯลฯ
- มีการเฉี่ยวชนแล้วไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ หรือไม่มีคู่กรณี เช่น จอดรถไว้แล้วโดนเฉี่ยวชน หรือโดนชนแล้วหนี

สรุปก็คือ
- กรณีเกิดรถชน บริษัทประกันภัยจะซ่อมรถให้เราและรถของคู่กรณีด้วย (คู่กรณีต้องเป็นยานพาหนะทางบกที่กฎหมายกำหนด และสามารถระบุคู่กรณีได้)
- คุ้มครองกรณีรถหายหรือเกิดเหตุไฟใหม้

ข้อแตกต่างระหว่าง ประกันภัยรถยนต์2+ กับ ประกันรถยนต์ชั้น 2
- ประกันรถยนต์2+ จะซ่อมรถให้กับผู้เอาประกัน และ รถของคู่กรณีด้วย
แต่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 จะซ่อมรถให้เฉพาะรถของคู่กรณีเท่านั้น

ข้อแตกต่างระหว่าง ประกันรถยนต์2+ กับ ประกันรถยนต์ชั้น 1
- ประกันรถยนต์2+ จะไม่ซ่อมรถให้ผู้เอาประกันในกรณีที่มีการเฉี่ยวชนกับคู่กรณีที่ไม่ได้เป็นยานพาหนะทางบกที่กฎหมายกำหนด เช่น ชนต้นไม้ ชนเสา ชนกำแพง ฯลฯ หรือมีการเฉี่ยวชนแล้วไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ หรือไม่มีคู่กรณี เช่น จอดรถไว้แล้วโดนเฉี่ยวชน หรือโดนชนแล้วหนี
แต่ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะซ่อมรถให้ทุกกรณี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น